Το κοινοτικό συμβούλιο έχει ήδη προχωρήσει στον προγραμματισμό νέων έργων εξωραϊσμού του χωριού. Μερικά από αυτά τα έργα είναι:

1. Συντήρηση του παλιού νερόμυλου και της παλιάς βρύσης καθώς επίσης και μετατροπή της περιοχής σε πάρκο.

2. Πλακόστρωση του περίγυρου της εκκλησίας.

3. Επένδυση με πέτρα της περιοχής των τοίχων όλων των σπιτιών στο κέντρο της κοινότητας.