Η Νικόκλεια λόγω της μικρής διοικητικής της έκτασης έχει πολύ περιορισμένους οικονομικούς πόρους και βάση της παλιάς νομοθεσίας ήταν δύσκολο να γίνουν αναπτυξιακά έργα.

Σήμερα με την αλλαγή της νομοθεσίας όλα τα έργα που ζητά η κοινότητα γίνονται χωρίς καμιά οικονομική συνεισφορά του χωριού. Αρκετά έργα έχουν ήδη τελειώσει και παραδοθεί προς τους κατοίκους της κοινότητας. Μερικά από αυτά είναι:
 
1. Αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου υδατοπρομήθειας.
 
2. Έχουν επιδιορθωθεί όλοι οι αγροτικοί δρόμοι.
 
3. Ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων εντός του χωριού.
 
4. Αλλαγή όλων των λαμπτήρων φωτισμού της κοινότητας.
 
5. Έχουν δημιουργηθεί τοίχοι αντιστήριξης σε αρκετά σημεία που θεωρούντο επικίνδυνα.
 
6. Μετατροπή του παλιού δημοτικού σχολείου σε Κέντρο Νεότητας καθώς επίσης και δημιουργία των γραφείων του κοινοτικού συμβουλίου.
 
7. Περίφραξη με πετρόκτιστη κατασκευή του χώρου του παλιού δημοτικού σχολείου και μετατροπή του σε παιγνιδότοπο.
 
8. Πλακόστρωση της αυλής του παλιού σχολείου.