ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ NIKOΚΛΕΙΑΣ
8505, Νικόκλεια
Τηλ: 26432544, 99417204
Fax: 26432544
E-mail: [email protected]